THÔNG BÁO MỚI
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 2 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn đóng học...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020           Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 2 năm học 2019 -...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (lớp yêu cầu)        Sinh viên đã đăng ký học lại học ký 1 năm học 2019 - 2020 nhưng chưa có lớp mở, nếu có nguyện vọng mở lớp học lại, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019 (Lần 2) THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (LẦN 2) (Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)  I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: 1. Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP           Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)    I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: 1. Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo về chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng Theo Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, sinh viên cao đẳng phải có các chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp. Căn cứ mục tiêu đào tạo và tiêu chuẩn đầu ra của trình độ cao đẳng. Nhà...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC