THÔNG BÁO MỚI
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP           Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2017 - 2018 (Lớp yêu cầu)       Sinh viên đã đăng ký học lại (lớp yêu cầu), xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng cam kết. Trường hợp vi phạm cam kết sẽ...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2018 THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018  I/ KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP Các môn thi tốt nghiệp: TT Môn thi tốt nghiệp Thời lượng thi (phút) Hình thức thi 1...
Thông báo đóng học phí HK1 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019              Sinh viên khóa 2017 đóng học phí HKI năm học 2018 – 2019 tại Phòng Tài chính đúng...
Thông báo tổ chức học lại HKI năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019                  Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học...
Thông báo đổi phòng học và phòng thi HK3 năm học 2017 - 2018 Sinh viên xem lịch đổi phòng học và phòng thi kèm theo để thực hiện.
Thông báo lịch thi các lớp học lại HKIII năm học 2017 - 2018 Sinh viên các lớp học lại xem lịch thi đính kèm, sinh viên phải hoàn tất học phí mới được tham gia dự thi kết thúc môn học.
KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2018           Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2018 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2018 (từ ngày 01/01/2018 - 16/04/2018) truy...
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2018 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018             Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt...
Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2017 - 2018 (Bổ sung)       Sinh viên đã đăng ký học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới). Các môn học chưa được tổ chức, sinh viên sẽ đăng ký học lại khi có thông báo mới hoặc liên hệ trực tiếp tại văn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC