THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thay đổi địa điểm nộp báo cáo thức tập tốt nghiệp khoá 2015 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 2015           Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05). Lưu...
Thông báo đóng học phí HK2 năm học 2017 - 2018 (Khóa 2017) THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 Các lớp Kỹ sư – Cử nhân Thực hành, khóa 2017            Sinh viên khóa 2017 đóng học phí HKII năm học...
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 Kết quả thi tốt nghiệp đã được đăng trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp. 1. Xem kết quả thi tốt nghiệp:   Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn:...
Thông tin về xét công nhận tốt nghiệp       Sinh viên học chương trình Cao đẳng Nghề xem thông tin tốt nghiệp tại đây: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep.       Sinh viên...
Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp HKI năm học 2017 - 2018 THÔNG BÁO Về việc sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2017 - 2018           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018. Nhằm giúp sinh viên khóa 2017 nắm bắt được các thông tin liên quan đến...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC LẠI HKI NĂM HỌC 2017 - 2018 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018             Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm...
KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - 2017 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 - 2017 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 - 2017 liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2017           Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, số báo danh, phòng thi và ngày thi cho  sinh viên thi tốt nghiệp đợt tháng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC