Hội thao khối các trường ĐH-CĐ và các đơn vị GD&ĐT trực thuộc LĐLĐ TP.HCM 2018
HUTECH tham gia Khai mạc và thi đấu tại Hội thao khối các trường ĐH - CĐ và các Đơn vị giáo dục & đào tạo trực thuộc LĐLĐ TP.HCM 201814573111