Hội thi "Tiếng hát từ giảng đường" lần thứ 12 - năm 2018
Hội thi "Tiếng hát từ giảng đường" lần thứ 12 - năm 201814573116