Thông tin
Họ tên: Phan Quốc Hội
Ngày sinh: 23/11/1992
Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Email: phanquochoipt@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Phan Thiết
Lớp: 10CTH06
Khóa học: 2010 - 2013
Khoa: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành: Công Nghệ Phần Mềm
Bậc đào tào: Cao đẳng chính quy
Năm TN: 2014