Thông tin
Họ tên: Phan Ngọc Giàu
Ngày sinh: 20/01/1991
Địa chỉ: 555 Kha Vạn Cân, p. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Email: phanngocgiau91@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Đơn vị công tác
Lớp: 10DQD
Khóa học: 2010
Khoa: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2014