Thông tin
Họ tên: Trương Bảo Ngọc
Ngày sinh: 20/04/1994
Địa chỉ: 651 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Bình Thạnh
Email: baongoctruong041994@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin
Lớp: 13DTAM04
Khóa học: 13
Khoa: Khoa Tiếng Anh
Ngành: Tiếng Anh Thương Mại
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016