Thông tin
Họ tên: Nguyễn Vũ Thanh Trọng
Ngày sinh: 23/09/1995
Địa chỉ: 52 C1, phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Email: nguyenvuthanhtrong@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Sony Center Quang Trung
Lớp: 13DDT02
Khóa học: 13
Khoa: Viện Kỹ Thuật HUTECH
Ngành: Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016