Thông tin
Họ tên: Hồ Chí Kha
Ngày sinh: 20/04/1995
Địa chỉ: 69/12T phường Tân Phú quận 9 Tp. Hồ Chí Minh
Email: khaho95@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: FPT Software HCM
Lớp: 13DTHC02
Khóa học: 13
Khoa: Viện Kỹ Thuật HUTECH
Ngành: Kỹ Thuật Điện Tử - Truyền Thông
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016