Thông tin
Họ tên: Nguyễn Thanh Long
Ngày sinh: 22/05/1996
Địa chỉ: 28 D5, p.Mỹ Phước, TX Bến Cát, T.Bình Dương
Email: nguyenthanhlong22051996@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Cty CP nước - môi trường Bình Dương
Lớp: 14DTH01
Khóa học: 2014- 2108
Khoa: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành: Hệ Thống Thông Tin
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018