Thông tin
Họ tên: Nguyễn Lê Giang Linh
Ngày sinh: 27/05/1996
Địa chỉ: 62/16 Bàu Cát, p14, Q.Tân Bình
Email: nguyenlegianglinh@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin
Lớp: 14DTDN03
Khóa học: 2014 - 2018
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Kiểm Toán
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018