Thông tin
Họ tên: ngô ngọc vy
Ngày sinh: 08/02/2003
Địa chỉ: 91/18/8A đường Trần Tấn , phường Tân Sơn Nhì , quận Tân Phú
Email: ngocvy0706710107@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Đại hịc công nghệ hutech
Lớp: 21DLHA1
Khóa học: 2021
Khoa: Khoa Quản Trị Du Lịch - Nhà Hàng - Khách Sạn
Ngành: Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018