Thông tin
Họ tên: Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 05/05/2002
Địa chỉ: 36A/2 kp Nội Hóa 1 phường Bình An Tp Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Email: huynguyenduc1512@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Viện Kỹ Thuật
Lớp: 20DOTA1
Khóa học: k20
Khoa: Viện Kỹ Thuật HUTECH
Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018