Thông tin
Họ tên: Nguyễn Hoàng Nam
Ngày sinh: 17/05/1996
Địa chỉ: 79, đường 6, khu phố 4,Tam Phú, Tp thủ Đức, TP HCM
Email: Shun17996@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Ahamove
Lớp: 14DQT12
Khóa học: 2014
Khoa: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2018