HUTECH tiếp nhận ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ ngày 09/01/2018
Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” là nhiệm vụ bắt buộc tại cuối mỗi học kỳ của Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH). Đây cũng được xem là hoạt động trọng tâm, nằm trong chuỗi các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.
 

Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 09/01/2018 
 
Ở học kỳ I năm học 2017 – 2018, quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 09/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (nghĩa là bắt đầu từ thời điểm sinh viên bắt đầu kỳ thi học kỳ 1B cho đến sau khi sinh viên hoàn thành môn thi cuối cùng của học kỳ 1B 1 tuần). Mỗi sinh viên sẽ căn cứ theo lịch thi của mình để tham gia hoạt động khảo sát.

=> Quy trình Lấy ý kiến phản hồi như sau:
  • Bước 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn/ => chọn Mục Sinh viên => Chọn Ý kiến sinh viên về HĐGD của Giảng viên Hoặc vào đường link http://sinhvien.hutech.edu.vn/
  • Bước 2:  Nhập Mã số sinh viên thêm 2 số cuối của năm sinh
  • Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học.
=> Lưu ý: Hoạt động “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.

Tạ Thúy
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14568537