Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” là nhiệm vụ bắt buộc tại cuối mỗi học kỳ của Đại học Công nghệ Tp.HCM (Đại học HUTECH). Đây cũng được xem là hoạt động trọng tâm, nằm trong chuỗi các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường. 

 
lay-y-kien-giang-day-cua-giang-vien
Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 30/7/2018 

Ở học kỳ II năm học 2017 – 2018, quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đã chính thức được triển khai từ ngày 29/06/2018 đến ngày 21/07/2018 (nghĩa là bắt đầu từ thời điểm sinh viên bắt đầu kỳ thi học kỳ 2B cho đến sau khi sinh viên hoàn thành môn thi cuối cùng của học kỳ 2B 1 tuần). Tuy nhiên, do một vài sự số về phần mềm nên hoạt động khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên chưa hoàn thiện, thông tin khảo sát hiện nay chưa đầy đủ số liệu.

Để đảm bảo hoạt động khảo sát được diễn ra theo đúng quy trình và đảm bảo về chất lượng, đồng thời không ảnh hưởng đến kết quả điểm đánh giá rèn luyện của sinh viên, nhà trường thông báo các bạn sinh viên chưa thực hiện đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học có thể tham gia đóng góp ý kiến từ ngày 30/07/2018 đến hết ngày 06/08/2018. 


Quy trình Lấy ý kiến phản hồi như sau:
>> Bước 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn/ => chọn Mục Sinh viên => Chọn Ý kiến sinh viên về HĐGD của Giảng viên Hoặc vào đường link http://sinhvien.hutech.edu.vn/
>> Bước 2:  Nhập Mã số sinh viên thêm 2 số cuối của năm sinh
>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học.

=> Lưu ý: Hoạt động “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.


Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
 
0