Bộ máy tổ chức
  • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN EMAIL HÌNH ẢNH
1 Kiều Tuân Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
k.tuan
@hutech.edu.vn
 
2 Trà Thị Thảo P.Bí Thư Đảng ủy,
Chủ nhiệm UBKT
Phó trưởng
Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
tt.thao
@hutech.edu.vn
3 Hồ Đắc Lộc Ủy viên Thường vụ Hiệu trưởng hdloc
@hcmhutech.edu.vn
4 Bùi Văn Thế Vinh Đảng ủy viên Trưởng phòng
Tổ chức – Hành chính
bvt.vinh
@hutech.edu.vn
 
5 Huỳnh Ngọc Anh Đảng ủy viên,
Bí thư chi bộ 14
Trưởng phòng
Công tác Sinh viên
ngocanh0582
@gmail.com
6 Nguyễn Xuân Thắng Đảng ủy viên Chủ tịch Công Đoàn; 
Phó trưởng
Phòng Đào tạo – Khảo thí
nxthang
@hutech.edu.vn
7 Lê Vũ Hương Giang Đảng ủy viên Phó trưởng
Phòng Đào tạo – Khảo thí
lvh.giang
@hutech.edu.vn
8 Trần Thị Trang Đảng ủy viên Phó trưởng
Khoa Quản trị Kinh doanh
trangdnt
@yahoo.com
9 Cao Tùng Anh Đảng ủy viên,
Bí thư chi bộ 2
Giảng viên tunganh
@hcmhutech.edu.vn
 
  • ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Trà Thị Thảo Chủ nhiệm UBKT (028).
54499986
tt.thao@hutech.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Dư Thành viên (028).
54499986
nn.du@hutech.edu.vn
3 Cao Tùng Anh Thành viên (028).
54499986
tunganh@hcmhutech.edu.vn
 
  • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Trà Thị Thảo P. Bí Thư Đảng ủy,
Chủ nhiệm UBKT
(028).
54499986
tt.thao@hutech.edu.vn
2 Phạm Trần Bảo Hoàn Chuyên viên (028).
54499986
phamtranbaohoan.hutech
@gmail.com
 

 
  • CẤP ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020
STT TÊN CÁC CHI BỘ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Chi bộ 1
(Các khoa khối Kỹ thuật)
Đ/c Nguyễn Văn Nhanh Bí thư chi bộ nv.nhanh@hutech.edu.vn
2 Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Xương Phó Bí thư chi bộ kxd.xuong@gmail.com
3 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh Chi ủy viên ngocanh19752000@yahoo.com
4 Chi bộ 2
(Các khoa khối Công nghệ, khoa Dược)
Đ/c Cao Tùng Anh Bí thư chi bộ tunganh@hcmhutech.edu.vn
5 Đ/c Thái Văn Nam Phó Bí thư chi bộ tv.nam@hutech.edu.vn
6 Đ/c Chu Thị Bích Phượng Chi ủy viên ctbphuong@hcmhutech.edu.vn
7 Chi bộ 3
(Các khoa khối Kinh tế)
Đ/c Nguyễn Quyết Thắng Bí thư chi bộ thangnq1972@yahoo.com
8 Đ/c Trần Thị Hoài Phương Phó Bí thư chi bộ phuongtran205@gmail.com
9 Đ/c Phạm Hải Nam Chi ủy viên nam51403@yahoo.com
10 Chi bộ 4 
(Các khoa khối Xã hội)
Đ/c Nguyễn Thành Đức Bí thư chi bộ nt.duc@hutech.edu.vn
11 Đ/c Hà Huyền Hoài Vân Phó Bí thư chi bộ van_hutech@yahoo.com.vn
12 Đ/c Lê Văn Tuyên Chi ủy viên lv.tuyen@hutech.edu.vn
13 Chi bộ 6
 (Các Phòng)
Đ/c Lưu Thanh Tâm Bí thư chi bộ lttam@hutech.edu.vn
14 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Vân Phó Bí thư chi bộ vanpdt@yahoo.com
15 Đ/c Hoàng Thị Nhị Hà Chi ủy viên htn.ha@hutech.edu.vn
16 Chi bộ 7
(Các Ban, Viện, Trung tâm và khoa CĐTH)
Đ/c Trần Hữu Xuân Thu Bí thư chi bộ thx.thu@hutech.edu.vn
17 Đ/c Nguyễn Văn Mạnh Phó Bí thư chi bộ manhnv712@gmail.com
18 Đ/c Võ Văn Minh Chi ủy viên vv.minh@hutech.edu.vn
19 Chi bộ 8
 (Sinh viên khoa Xây dựng, Cơ - Điện - Điện tử)
Đ/c Đỗ Trần Thành Bí thư chi bộ Dotranthanh.hutech@gmail.com
20 Đ/c Đoàn Đắc Trưởng Phó Bí thư chi bộ dactruong2609@gmail.com
21 Chi bộ 9
 (Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường)
Đ/c Phạm Trần Bảo Hoàn Bí thư chi bộ phamtranbaohoan.hutech@gmail.com
22 Chi bộ 10
(Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học
 và ngành Công nghệ Thực phẩm, khoa Dược)
Đ/c Vũ Hải Yến Bí thư chi bộ haiyen29@gmail.com
23 Đ/c Nguyễn Trần Thiện Đức Phó Bí thư chi bộ thienduc1992@gmail.com
24 Đ/c Châu Nguyễn Quỳnh Như Chi ủy viên chaunhu0810@gmail.com
25 Chi bộ 11
(Sinh viên viện Việt - Nhật, viện Đào tạo Quốc tế, khoa Khoa học –   Xã hội – Nhân văn, khoa Kiến trúc Mỹ thuật và khoa Công nghệ Thông tin)
Đ/c Lê Thiên Huy Bí thư chi bộ lt.huy@hutech.edu.vn
26 Đ/c Hồng Quý Phó Bí thư chi bộ h.quy@hutech.edu.vn
27 Đ/c Nguyễn Ngọc Hảo Chi ủy viên haohao1301nguyen@gmail.com
28 Chi bộ 12
(Sinh viên ngành QT Ngoại thương – QT Tài chính Ngân hàng)
Đ/c Châu Ngọc Lang Bí thư chi bộ chaungoclang155vn@gmail.com
29 Chi bộ 13
(Sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp)
Đ/c Nguyễn Ngọc Linh Bí thư chi bộ nn.linh86@hutech.edu.vn
30 Đ/c Doãn Thị Hường Phó Bí thư chi bộ doan.bs@gmail.com
31 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương Chi ủy viên thuhuong.nguyen697@gmail.com
32 Chi bộ 14
(Sinh viên khoa QT DL – NH – KS, ngành Marketing)
Đ/c Huỳnh Ngọc Anh Bí thư chi bộ ngocanh0582@gmail.com
33 Đ/c Nguyễn Dương Linh Phó Bí thư chi bộ nguyenduonglinh.vn@gmail.com
34 Đ/c Phạm Quỳnh Bảo Như Chi ủy viên baonhu135@gmail.com
35 Chi bộ 15
(Sinh viên ngành Kế toán Kiểm toán)
Đ/c Phạm Trường Sinh Bí thư chi bộ truongsinh2012@yahoo.com
36 Đ/c Đào Lê Cát Tường Phó Bí thư chi bộ daolecattuong@gmail.com
37 Chi bộ 16
(Sinh viên ngành Kế toán Tài chính -  Kế toán Ngân hàng)
Đ/c Trần Nam Trung Bí thư chi bộ trannamtrung1987@gmail.com
38 Chi bộ 17
(Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng - Tài chính Thuế)
Đ/c Phùng Thị Thùy Trang Bí thư chi bộ phungthithuytrang@gmail.com
39 Đ/c Vũ Thùy Anh Phó Bí thư chi bộ vuthuyanh304@gmail.com
40 Đ/c Phạm Minh Tuấn Kiệt Chi ủy viên phamminhtuankiet1995@gmail.com
41 Chi bộ 18
(Sinh viên khoa Ngoại ngữ, khoa Luật)
Đ/c Vũ Anh Sao Bí thư chi bộ hvhc1986@yahoo.com
42 Đ/c Nguyễn Ngọc Long Hải Phó Bí thư chi bộ nguyenngoclonghai301@gmail.com
43 Đ/c Trương Lê Phượng Hằng Chi ủy viên truonglephuonghang@gmail.com
 
14563052