Bộ máy tổ chức
  • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN EMAIL HÌNH ẢNH
1 Kiều Tuân Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
k.tuan
@hutech.edu.vn
 
2 Trà Thị Thảo P.Bí Thư Đảng ủy,
Chủ nhiệm UBKT
Phó trưởng
Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
tt.thao
@hutech.edu.vn
3 Hồ Đắc Lộc Ủy viên Thường vụ Hiệu trưởng hdloc
@hcmhutech.edu.vn
4 Bùi Văn Thế Vinh Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng bvt.vinh
@hutech.edu.vn
 
5 Huỳnh Ngọc Anh Đảng ủy viên,
Bí thư chi bộ 14
Trưởng phòng
Công tác Sinh viên
ngocanh0582
@gmail.com
6 Nguyễn Xuân Thắng Đảng ủy viên Chủ tịch Công Đoàn; 
Phó trưởng
Phòng Đào tạo – Khảo thí
nxthang
@hutech.edu.vn
7 Trần Thị Trang Đảng ủy viên Phó trưởng
Khoa Quản trị Kinh doanh
trangdnt
@yahoo.com
8 Cao Tùng Anh Đảng ủy viên, 
Bí thư chi bộ 2
Giảng viên  
           
 
  • ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Trà Thị Thảo Chủ nhiệm UBKT (028).
54499986
tt.thao@hutech.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Dư Thành viên (028).
54499986
nn.du@hutech.edu.vn
3 Cao Tùng Anh Thành viên (028).
54499986
tunganh@hcmhutech.edu.vn
 
  • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Trà Thị Thảo P. Bí Thư Đảng ủy,
Chủ nhiệm UBKT
(028).
54499986
tt.thao@hutech.edu.vn
2 Phạm Trần Bảo Hoàn Chuyên viên (028).
54499986
phamtranbaohoan.hutech
@gmail.com
 

 
  • CẤP ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

STT

Tên Chi bộ mới

Cấp ủy

Chức vụ

Email

 

 

1

Chi bộ 1
(Các khoa khối Kỹ thuật)

Đ/c Nguyễn Văn Nhanh

Bí thư

nv.nhanh@hutech.edu.vn

 

2

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Xương

Phó Bí thư

kxd.xuong@gmail.com

 

3

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chi ủy viên

ngocanh19752000@yahoo.com

 

4

Chi bộ 2
(Các khoa khối Công nghệ, khoa Dược)

Đ/c Cao Tùng Anh

Bí thư

tunganh@hcmhutech.edu.vn

 

5

Đ/c Thái Văn Nam

Phó Bí thư

tv.nam@hutech.edu.vn

 

6

Đ/c Chu Thị Bích Phượng

Chi ủy viên

ctbphuong@hcmhutech.edu.vn

 

7

Chi bộ 3
(Các khoa khối Kinh tế)

Đ/c Nguyễn Quyết Thắng

Bí thư

thangnq1972@yahoo.com

 

8

Đ/c Trần Thị Hoài Phương

Phó Bí thư

phuongtran205@gmail.com

 

9

Đ/c Phạm Hải Nam

Chi ủy viên

nam51403@yahoo.com

 

10

Chi bộ 4 
(Các khoa khối Xã hội)

Đ/c Nguyễn Thành Đức

Bí thư

nt.duc@hutech.edu.vn

 

11

Đ/c Hà Huyền Hoài Vân

Phó Bí thư

hoaivanhutech@gmail.com

 

12

Đ/c Lê Văn Tuyên

Chi ủy viên

lv.tuyen@hutech.edu.vn

 

13

Chi bộ 5
 (Các Phòng)

Đ/c Lưu Thanh Tâm

Bí thư

lttam@hutech.edu.vn

 

14

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Vân

Phó Bí thư

ntn.van@hutech.edu.vn

 

15

Đ/c Võ Thị Ngọc Chanh

Chi ủy viên

vtn.chanh@hutech.edu.vn

 

16

Chi bộ 6
- Các Ban, Viện, Trung tâm

Đ/c Trần Hữu Xuân Thu

Bí thư

thx.thu@hutech.edu.vn

 

17

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Phó Bí thư

manhnv712@gmail.com

 

18

Đ/c Võ Văn Minh

Chi ủy viên

vv.minh@hutech.edu.vn

 

19

Chi bộ 7
- Sinh viên Khoa Xây dựng, Viện Kỹ thuật Hutech

Đ/c Đỗ Trần Thành

Bí thư

dotranthanh.hutech@gmail.com

 

20

Đ/c Đoàn Đắc Trưởng

Phó Bí thư

dactruong2609@gmail.com

 

21

Chi bộ 8
Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng Hutech, Khoa Dược

 Đ/c Vũ Hải Yến

Bí thư

haiyen29@gmail.com

 

22

Đ/c Huỳnh Thị Trúc Vi

Phó Bí thư

vihuynh9595@gmail.com

 

23

Đ/c Lê Võ Ngọc Nữ

Chi ủy viên

ngocnu19982006@gmail.com

 

24

Chi bộ 9
Sinh viên Viện Việt - Nhật, viện Đào tạo Quốc tế, khoa Công nghệ Thông tin, khoa Khoa Học - Xã Hội - Nhân Văn, khoa Kiến trúc - Mỹ thuật, khoa Hệ thống thông tin Quản lý

 Đ/c Lê Thiên Huy

Bí thư

lt.huy@hutech.edu.vn

 

25

 Đ/c Hồng Quý

Phó Bí thư

h.quy@hutech.edu.vn

 

26

Đ/c Nguyễn Ngọc Hảo

Chi ủy viên

haohao1301nguyen@gmail.com

 

27

Chi bộ 10
 Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa QT DL - NH - KS, ngành Marketing, Kinh tế quốc tế

 Đ/c Châu Ngọc Lang

Bí thư

chaungoclang155vn@gmail.com

 

28

Đ/c Nguyễn Dương Linh

Phó Bí thư

nguyenduonglinh.vn@gmail.com

 

29

Chi bộ 11
Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Đ/c Trần Nam Trung

Bí thư

trannamtrung1987@gmail.com

 

30

Đ/c Huỳnh Thảo Nguyên

Phó Bí thư

ht.nguyen@hutech.edu.vn

 

31

Đ/c Thái Thị Mỹ Tiên

Chi ủy viên

thaithimytien080696@gmail.com

 

32

Chi bộ 12
Khoa Tiếng Anh, khoa Nhật Bản học,  Khoa Truyền thông - Thiết kế

Đ/c Phùng Thị Thùy Trang

Bí thư

phungthithuytrang@gmail.com

 

33

Đ/c Nguyễn Thúy Đoan

Phó Bí thư

nguyenthuydoan1810@gmail.com

 

34

Chi bộ 13
Khoa Luật 1

Đ/c Vũ Anh Sao

Bí thư

hvhc1986@yahoo.com

 

35

Đ/c Trương Lê Phượng Hằng

Phó Bí thư

truonglephuonghang@gmail.com

 

36

Đ/c Trần Hồng Lý

Chi ủy viên

honglyt.dongthap@gmail.com

 

37

Chi bộ 14
Khoa Luật 2

Đ/c Phạm Trần Bảo Hoàn

Bí thư

phamtranbaohoan.hutech@gmail.com

 

38

Đ/c Nguyễn Ngọc Long Hải

Phó Bí thư

nguyenngoclonghai301@gmail.com

  
14563052