Chương trình “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”
Ngày 06/10/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Đảng ủy, Chi ủy 10 đơn vị đến Tòa soan Báo Người Lao Động trao khoản kinh phí vận động đợt 2 năm 2020 trong cán bộ, đảng viên tham gia Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển” và phát động đến cơ sở vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Chương trình với chủ đề Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Chương trình sẽ được thực hiện trong 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2025) với mức đóng góp 50.000đ/1 lá cờ Tổ quốc trên tinh thần tự nguyện

Đợt này Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” với số tiền đợt 2: 140.725.000 đồng (đợt 1: 20.000.000đồng).
 

Dịp này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thống nhất với Ban Biên tập Báo Người Lao Động cùng phối hợp chọn 01 địa phương, tổ chức tặng cờ Tổ quốc hàng năm và mời đại diện các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố cùng tham gia tặng cờ Tổ quốc tại địa phương; bên cạnh đó Ban Biên tập Báo Người Lao Động sẽ hỗ trợ các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về biển đảo Việt Nam sâu rộng trong sinh viên học sinh.

Các đơn vị đã đóng góp đợt 2 năm 2020:

  1. Đảng ủy trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (47.150.000đ)
  2. Đảng ủy trường đại học Tôn Đức Thắng (12.200.000đ)
  3. Đảng ủy trường đại học Công nghệ TP.HCM (14.500.000đ)
  4. Chi bộ trường đại học Việt Đức (10.000.000đ)
  5. Đảng ủy trường đại học Ngân hàng TP.HCM (15.000.000)
  6. Đảng ủy trường Dự bị Đại học TP.HCM (1.200.000đ)
  7. Đảng ủy trường đại học Nông Lâm TP.HCM (10.000.000đ)
  8. Đảng ủy trường đại học Tài chính - Marketing (22.675.000đ)
  9. Đảng ủy trường đại học Văn Hiến (5.400.000đ)
  10. Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM (2.600.000 đ)

 
14586180