Để đăng ký xét tuyển Chương trình Đào tạo từ xa HUTECH, bạn vui lòng làm theo các bước sau: