Kế hoạch KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN & PHONG TRÀO THANH NIÊN (2016 – 2017)
  • Thành lập Đoàn kiểm tra:
 
ĐOÀN KIỂM TRA THỨ NHẤT
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG
1 Đ/c Huỳnh Tấn Long Bí thư Đoàn trường Trưởng đoàn
2 Đ/c Vũ Anh Sao Phó Bí thư Đoàn trường Phó đoàn
3 Đ/c Phạm Quỳnh Bảo Như UVBTV Đoàn trường
Phó CN UBKT
Thư ký
4 Đ/c Đoàn Lê Quang UVBTV Đoàn trường Thành viên
5 Đ/c Trịnh Quang Lợi TV UBKT Đoàn trường Thành viên
6 Đ/c Trần Thị Yến Linh TV UBKT Đoàn trường Thành viên
ĐOÀN KIỂM TRA THỨ HAI
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG
1 Đ/c Nguyễn Gia Huy Phó Bí thư Đoàn trường
Chủ nhiệm UBKT
Trưởng Đoàn
2 Đ/c Nguyễn Thúy Đoan UV BTV
Chánh VP Đoàn trường
Phó đoàn
3 Đ/c Lê Thị Yến Thanh UVBTV Đoàn trường
P.Chủ tịch HSV Trường
Thư ký
4 Đ/c Hoàng Lâm Ngọc Anh UVBTV Đoàn trường Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Vũ Phong UVBTV Đoàn trường Thành viên
6 Đ/c Phạm Thị Thanh Thảo TV UBKT Đoàn trường Thành viên
 
 
 
 
  •  Phân công thời gian kiểm tra:
ĐOÀN KIỂM TRA ĐƠN VỊ THỜI GIAN
(Dự kiến)
ĐKT Thứ nhất CN Sinh học–Thực phẩm–Môi trường 09g00 ngày 10/05/2016
(Thứ 4)
ĐKT Thứ hai Ngoại Ngữ
ĐKT Thứ nhất Kế toán – tài chính – ngân hàng 15g00 ngày 10/05/2016
(Thứ 4)
ĐKT Thứ hai Kiến trúc – Mỹ thuật
ĐKT Thứ nhất Quản trị du lịch – Nhà hàng – Khách sạn 09g00 ngày 12/05/2016
(Thứ 6)
ĐKT Thứ hai Khoa học Xã hội & Nhân văn
ĐKT Thứ nhất Viện Đào tạo Quốc tế 15g00 ngày 12/05/2016
(Thứ 6)
ĐKT Thứ hai Viện Công nghệ Việt – Nhật
ĐKT Thứ nhất Quản trị kinh doanh 09g00 ngày 13/05/2016
(Thứ 7)
ĐKT Thứ hai Cao Đẳng Thực Hành
ĐKT Thứ nhất Xây Dựng 15g00 ngày 13/05/2016
(Thứ 7)
ĐKT Thứ hai Công nghệ thông tin
ĐKT Thứ nhất Luật 09g00 ngày 16/05/2016
(Thứ 3)
ĐKT Thứ hai Cơ – Điện – Điện tử
 
14562492