MẪU - Hồ sơ xét phong trào "Sinh viên 5 tốt" CẤP THÀNH năm học 2015 - 2016
      Hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" đạt chuẩn CẤP THÀNH như sau vui lòng nộp TRỰC TIẾP về Văn phòng Đoàn TN - Hội SV - Liên hệ trực tiếp A.Gia Huy 0918.953.840:
​1/ Đạt 5 tiêu chí
2/ Đạt 4 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí Tình nguyện hoặc Thể lực)

3/ Đạt 3 tiêu chí (còn thiếu 1 hoặc 3 tiêu chí: Tình nguyện, Thể lực và Hội nhập).
       Đối với bộ hồ sơ CHƯA ĐỦ chuẩn, sinh viên nên lập thành hồ sơ và gửi về Văn phòng để được hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí.
 
 
14558968