Khóa học Kỹ năng SV5T - Danh sách và Thời khóa biểu
KHÓA HỌC "KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM"
Lớp 01 (danh sách đính kèm):
- Giảng viên: Chế Dạ Thảo
- Thời gian học: 18g00 Thứ 3 (17/04) và 07g00 Chủ nhật (22/04) tại B-12.02
Lớp 02 (danh sách đính kèm):
- Giảng viên: Đỗ Tất Thiên
- Thời gian học: 18g00 Thứ 3 (17/04) và 07g00 Chủ nhật (22/04) tại B-12.03
* Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ:
Đ.c Nguyễn Gia Huy - Phó Bí thư Đoàn trường (SĐT: 0918.953.840)

14569707