Nộp Hồ sơ xét chọn "Sinh Viên 5 Tốt" các cấp 2017 - 2018
XÉT CHỌN HỒ SƠ SINH VIÊN 5 TỐT CÁC CẤP
Năm Học: 2017 - 2018


 
Các bạn sinh viên hoàn tất Hồ sơ (theo hướng dẫn) nộp về lại Văn phòng Khoa/Viện trực thuộc đến hết ngày 31/08/2018:Mọi Chi tiết liên hệ trực tiếp: 
Đ/c Nguyễn Gia Huy (Phó Bí thư Đoàn trường - 0918.953.840)
14571001