[Danh sách Sinh viên] Lớp Anh văn B1, Khóa Kỹ năng (Ưu đãi đặc biệt SV5T)
DANH SÁCH
TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ 

LỚP ÔN TẬP THI CẤP CHỨNG CHÍ ANH VĂN B1
KHÓA KỸ NĂNG "GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH"

(đính kèm bên dưới)

 
Các bạn Sinh viên:
+ Kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin Đăng ký (phản hồi qua Email: ng.huy@hutech.edu.vn)
+ Đảm bảo chắc chắn phải thực hiện Đăng ký "Sinh Viên 5 Tốt" trên Tài khoản cá nhân e-HUTECH
+ Từ ngay 02/05/2019 Kiểm tra Cập nhật THỜI KHÓA BIỂU trên Website Viện Đào Tạo Nghề Nghiệp HUTECH TẠI ĐÂY 

*** Mọi trường hợp khó khăn, chỉnh sửa thông tin, các bạn liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN
(Ô số 6,7,8 - Trụ sở HUTECH)
Email: ng.huy@hutech.edu.vn


14575677