Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn (Đợt 1 - Ngày 22/10/2017)

THÔNG BÁO
Kết quả và thời gian tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 20/11

 

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp phát triển Đoàn viên vào ngày 22/10/2017. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học và thời gian tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 20/11, cụ thể như sau:

1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
2. Thời gian nhận giấy chứng nhận Cảm tình Đoàn và nộp hồ sơ xét kết nạp Đoàn viên:

  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2017.

  • ​​Liên hệ trực tiếp Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường (Ô số 7 phòng A01.03, trụ sở 475A Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM)

​​3. ​Thời gian tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên:

  • Thời gian: 7g30 ngày 29/11/2017

  • Địa điểm: Phòng B02.09 (trụ sở 475A Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM)

14567431