Thông báo Đăng ký bình xét danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trường" năm học 2017 - 2018
Căn cứ theo chương trình năm học 2017 – 2018 của Đoàn trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc đăng ký bình xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trường, cấp Thành năm học 2017 – 2018 đến Quý Thầy/Cô cụ thể như sau: 
I/ ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:
1. Đối tượng: Giảng viên cơ hữu từ 35 tuổi trở xuống đang trực tiếp giảng dạy tại trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM.
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/01/2018 đến hết ngày 15/03/2018.
 
II/ TIÊU CHUẨN:
1. Tiêu biểu trong đạo đức:
- Tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và có kết quả cụ thể. Là gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường trở lên hoặc được biểu dương là gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Không vi phạm chính sách, pháp luật, qui định về đạo đức nhà giáo và nội qui của đơn vị. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo.
2. Tiêu biểu trong chuyên môn:
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên trong năm học.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, cải tiến lề lối làm việc; phát hiện, đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục (được lãnh đạo đơn vị đánh giá, xác nhận).
- Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành GD&ĐT hoặc được khen thưởng của ngành GD&ĐT, của Khoa, của Trường (được đơn vị xác nhận).
- Tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao (được đơn vị xác nhận).
3. Tiêu biểu trong cống hiến:
- Trực tiếp tham gia hoặc tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học (được chi đoàn xác nhận).
- Tham gia chăm lo, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.  
4. Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm. Nếu là đảng viên, phải đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nếu được phân công giữ chức vụ chủ chốt trong các đoàn thể thì đơn vị đó được phân loại xuất sắc. Khuyến khích bình chọn các giáo viên, giảng viên tham gia rèn luyện các môn thể dục, thể thao, văn nghệ.
5. Tiêu chuẩn cụ thể:
- Đạt được ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau:
+ Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt loại tốt (8.0/10 điểm) trở lên (Tiêu chuẩn cấp thành); hoặc loại Khá (7.0/10) trở lên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp khoa trở lên (Tiêu chuẩn cấp trường);
+ Có ít nhất 02 bài báo khoa học (tác giả chính) được công bố trong hội nghị khoa học cấp trường;
+ Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế (có chỉ số ISSN);
+ Chủ trì hoặc tham gia 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cấp bộ, nhà nước, quốc tế đã được nghiệm thu;
+ Trực tiếp hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trở lên của sinh viên, được nghiệm thu và đạt từ giải khuyến khích trở lên;
+ Trực tiếp bồi dưỡng sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic từ cấp Thành trở lên, đạt giải từ khuyến kích trở lên.
- Có sáng kiến kinh nghiệm cụ thể trong cải tiến phương pháp giảng dạy hoặc tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được công nhận của cấp có thẩm quyền.
- Trình độ ngoại ngữ: đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 hoặc tương đương trở lên (Theo Thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Giảng viên trẻ chuyên ngành ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ 2. Hoặc đạt chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên (Tiêu chuẩn cấp Trường).
- Trình độ tin học: đạt chứng chỉ B tin học hoặc tương đương trở lên.
 
III/ TRIỂN KHAI, ĐỀ CỬ, XÉT CHỌN:
Các cá nhân tham gia giải thưởng phải khai đầy đủ các thông tin và minh chứng đính kèm các loại văn bản theo Quy chế; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, chỉ giới thiệu các thành tích đạt được trong năm học 2017 – 2018. Thời hạn gửi hồ sơ bình xét cấp Trường và cấp Thành: tháng 09/2018. Các hồ sơ đạt khen thưởng cấp trường sẽ tiếp tục gửi bình xét cấp thành.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Đ/c Vũ Anh Sao – Phó Bí thư Đoàn trường.
(SĐT: 0905.797.207. Email: hvhc1986@yahoo.com)
Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo để giảng viên các đơn vị được biết và cùng tham gia.
 
 
                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
           BÍ THƯ
 
               (đã ký)
                 
 
                                                   Huỳnh Tấn Long

 
14569027