Danh sách các Đợt Test thể lực trong Ngày hội "Sinh viên HUTECH Khỏe"
Ngày Hội "SINH VIÊN HUTECH KHỎE" - Tiêu chí Thể Lực Tốt
- Thời gian bắt đầu 6g30 đến 11g30
- Tại Sảnh trường HUTECH
-----------------------------------------------
THỜI GIAN TEST THỂ LỰC
- ĐỢT 1 (6g30 đến 8g30): sinh viên các khoa KTTCNH, Xây dựng, CĐTH, KT-MT, VJIT
- ĐỢT 2 (8g30 đến 10g00): sinh viên các khoa QTKD, DLNHKS, CĐĐT, KH&NV, Viện Quốc tế
- ĐỢT 3 (10g00 đến 11g30): sinh viên các khoa Ngoại ngữ, CNTT, CNSH-TP-MT, Dược, Luật.
----------------------------------------------
QUY TRÌNH TEST THỂ LỰC
- BƯỚC 1: Các bạn theo danh sách đã đăng ký trước (File sẽ up trên webside Đoàn TN - Hội SV vài phút tới) đến bàn đăng ký (Sảnh B) nhận Phiếu thông hành
- BƯỚC 2: Sau khi nhận Phiếu tập trung theo Tổ do BTC sắp xếp di chuyển đến các trạm test thể lực
- BƯỚC 3: Sau khi hoàn thành các trạm, sinh viên cầm Phiếu thông hành đầy đủ xác nhận của 4 trạm trở lại Khu vực sảnh B nhận Giấy chứng nhận "Sinh viên khỏe năm học 2015-2016"
--------------------------------------------
Chú ý:
- Các bạn sinh viên có mặt nghiêm túc, đúng giờ
- Trang phục TDTT, mang giày
14556759