Danh sách chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận tỉnh KIÊN GIANG
             Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện hè Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách 100 chiến sĩ sẽ đóng quân tại mặt trận tỉnh Kiên Giang (từ 12/7 đến 12/8). 
              Ban chỉ huy triệu tập tất cả chiến sĩ có tên trong danh sách tham gia TẬP HUẤN lần 1 vào lúc 13g00 Thứ 4 (15/06) tại Hội Trường A-08.20 để nắm rõ tất cả thông tin chiến dịch.
            Đặc biệt, Ban Chỉ huy chiến dịch điều động các bạn sinh viên đăng ký và phỏng vấn tại mặt trận Kiên Giang (không có tên trong danh sách đính kèm) tham gia các đội hình tại mặt trận TP.HCM.
*** Danh sách chính thức chiến sĩ tham gia Mặt trận TPHCM sẽ công bố trong vài giờ tới.
Bất kỳ ý kiến thắc mắc, bổ sung, chỉnh sửa xin liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐOÀN TN - HỘI SV
SĐT: (08) 3 5120 293


14557907