Danh sách chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận TP HỒ CHÍ MINH
Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện hè Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách chiến sĩ sẽ đóng quân tại mặt trận TP Hồ Chí Minh (từ 10/7 đến 14/8). 
              Ban chỉ huy triệu tập tất cả chiến sĩ có tên trong danh sách tham gia TẬP HUẤN lần 1 vào lúc 13g00 Thứ 4 (15/06) tại Hội Trường A-08.20 để nắm rõ tất cả thông tin chiến dịch.
            Đặc biệt, Ban Chỉ huy chiến dịch điều động các bạn sinh viên đăng ký và phỏng vấn tại mặt trận Kiên Giang tham gia các đội hình tại mặt trận TP.HCM.
*** Danh sách chính thức chiến sĩ tham gia Mặt trận TPHCM sẽ vẫn được bổ sung thêm và công bố danh sách chính thức sau.
CÁC BẠN ĐĂNG KÝ MẶT TRẬN TPHCM CHƯA THAM GIA PHỎNG VẤN, LIÊN HỆ VP ĐOÀN TRƯỜNG PHỎNG VẤN BỔ SUNG TRƯỚC NGÀY 22/06/2016
Bất kỳ ý kiến thắc mắc, bổ sung, chỉnh sửa xin liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐOÀN TN - HỘI SV
SĐT: (08) 3 5120 293
14557969