Danh sách chia tổ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận TP.HCM
Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách điều động các chiến sĩ tham gia tại các địa bàn toàn Thành phố. Gần 400 chiến sĩ đã được chia thành 10 tổ. Tổ Trưởng, Tổ Phó phụ trách trực tiếp các thành viên trong tổ và chiu trách nhiệm trực tiếp trước Ban chỉ huy chiến dịch.
Chiến sĩ có tên trong danh sách, chủ động liên hệ trực tiếp Tổ trưởng, tổ phó để biết thông tin lịch họp tổ và thông tin cần biết.
Ban chỉ huy chiến dịch không giải quyết bất cứ yêu cầu xin luân chuyển tổ/đội, mọi thông tin sai sót, cần bổ sung xin liên hệ trực tiếp thường trực Ban chỉ huy:
 
STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ CÔNG TÁCPHÂN CÔNG
 
PHỤTRÁCH
SĐT
1Nguyễn Gia HuyUVBTV – Chánh VP ĐoànPhụ trách chung
Mặt trận TP.HCM
0918953840
2Nguyễn Thúy ĐoanUVBTV Đoàn – UV BTK HSVĐội trưởng địa bàn BìnhThạnh01224508960
3Nguyễn Trọng NhânUVBTV Đoàn trườngĐội phó địa bàn BìnhThạnh0982623294
4Nguyễn Lê HuyPCT HSV trườngĐội trưởng địa bàn Nhà Bè0946838493
5Nguyễn Quang AnhĐội trưởng đội CTXHĐội phó địa bàn Nhà Bè01264671538
6Lê Trung Thiện Tổ trưởng Thường trực Nhà bè01259825982

Ban Chỉ huy điều động tất cả các chiến sĩ tham gia Lễ ra quân:
1/ Lễ Ra Quân MHX Quận Bình Thạnh: 7g00 ngày 09/07/2016 tại Quận Đoàn Bình Thạnh
2/ Lễ Ra Quân MHX Toàn Thành: 7g00 ngày 10/07/2016 tại Công viên 23/09
3/ Lễ Ra Quân MHX HUTECH: 7g00 ngày 12/07/2016 tại Sảnh Trường HUTECH

  
14558046