D/S Đăng ký và Lịch phỏng vấn Tiếp Sức Mùa Thi 2016
Tất cả các bạn đã đăng ký có tên trong danh sách đính kèm tham dự buổi phỏng vấn tuyển chọn Tình nguyện viên Chiến dịch Tiếp Sức Mùa Thi 2016 vào lúc 17h00 Thứ 6 (26/4) tại phòng B03.09.
14558095