Thông báo v/v Tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2017 - 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng:
Tất cả các bạn sinh viên đang học tập hệ chính quy thuộc trường ĐH Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, là thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Điều kiện để được kết nạp Đoàn viên mới:

- Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập tại hệ chính quy thuộc trường ĐH Công nghệ TP. HCM, có điểm trung bình học tập trung bình học kỳ gần nhất (hoặc trung bình tích lũy) đạt từ trung bình trở lên (2.0/4), được một Đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 03 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị Chi Đoàn họp xét thông qua;

- Là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp/khoa/trường, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Tham gia học Lớp Cảm tình Đoàn xuyên suốt, làm bài thu hoạch và đạt kết quả theo yêu cầu.

2. 
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG LỚP HỌC:

1. Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: Từ 7g30 đến 11g30 ngày 25/3/2018 (Chủ nhật)

  • Địa điểm: Hội trường A08-20 (trụ sở 475A Điện Biên Phủ)

  • Số lượng: 400 sinh viên

2. Nội dung chi tiết lớp học:

  • Một số vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

  • Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

  • Tìm hiểu về hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;

  • Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đoàn viên và đánh giá xếp loại Đoàn viên hằng năm.

Lưu ý:

  • Các chi Đoàn, Đoàn khoa/viện tổng hợp danh sách sinh viên là thanh niên ưu tú tham gia Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2017 – 2018 (theo biểu mẫu đính kèm, có chữ kí xác nhận đăng kí của từng sinh viên) và gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, đồng thời gửi tập tin qua địa chỉ email doanthanhnien@hutech.edu.vn trước 11g30 ngày 10/3/2017 (theo mẫu đính kèm)

  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh (ô số 6,7,8) – SĐT: 028. 3512 0293

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thông tin đầy đủ, nhanh chóng và chính xác đến sinh viên và Chi Đoàn trực thuộc thông báo này. 

14569028