THÔNG BÁO MỚI
Thông báo 03/TB-ĐTN V/v Tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2013 THÔNG BÁO Tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2013 Chủ đề “Phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh – Phong cách tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”
Thông báo 02/TB-ĐTN V/v thu đoàn phí năm học 2013 - 2014 THÔNG BÁO V/v thu đoàn phí năm học 2013 - 2014
Thông báo 01/TB-ĐTN V/v thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ đoàn viên và phê sổ đoàn viên năm học 2013 THÔNG BÁO V/v thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ đoàn viên và phê sổ đoàn viên Năm học 2013 - 2014
Văn bản 4 Văn bản 4
Văn bản 2 Văn bản 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC