THÔNG BÁO MỚI
Kết quả học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 19/5/2014 Vừa qua,Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong 2 ngày 18/05/2014 và ngày 25/05/2014. Nay Đảng ủy Nhà trường thông báo đến BCH Đoàn Thanh niên, các chi bộ và các Cảm tình Đảng kết quả học...
Thông báo 02-TB/ĐTN V/v thực hiện một số nội dung công tác đầu năm học 2014 - 2015 Thông báo 02-TB/ĐTN V/v thực hiện một số nội dung công tác đầu năm học 2014 - 2015
Mẫu đăng ký trực đón tân sinh viên khóa 2014 Mẫu đăng ký trực đón tân sinh viên khóa 2014
Thông báo 01-TB/ĐTN V/v lập chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015 Thông báo 01-TB/ĐTN V/v lập chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 - 2015
Chương trình Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng nhân kỷ niệm 124 năm ngày si Chương trình Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch HCM - Danh sách đính kèm
Kết quả Lớp Cảm tình đoàn kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng Kết quả Lớp Cảm tình đoàn kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC