Đăng ký Đội hình AN NINH TRẬT TỰ HUTECH
 
Nhằm đẩy mạnh các công tác an ninh trật tự, đặc biệt tại cổng trường, Đội ANTT HUTECH xin trân trọng mời gọi các bạn sinh viên có nguyện vọng hỗ trợ giúp đỡ công tác an ninh nhà trường, cần Giấy chứng nhận tình nguyện, cộng điểm rèn luyện và nguồn thu nhập thêm,...
                                    
  Cụ thể như sau:

I./ YÊU CẦU:
+ Đăng ký lựa chọn lịch trực (theo thời gian rãnh) với các móc thời gian quy định:
 - Ca Sáng: 06g30 – 07g30, 08g45 – 09g45, 11g00 – 11g30;
 - Ca Chiều: 11g30 – 12g30, 14g45 – 15g45, 17g00 – 17g30.
+ Đảm bảo phải mặc đồng phục khi tham gia trực (Áo HUTECH, áo Đoàn thanh niên, áo Hội Sinh viên);
+ Đeo thẻ Đội hỗ trợ sinh viên khi tham gia trực.
+ Nội dung thực hiện:
-  Hỗ trợ ANTT các chương trình, hội nghị, hộ tống các đoàn công tác của nhà trường.

-  Đảm bảo vị trí trực khi được phân công. Nếu có sự cố xảy ra bất thường phải báo trực tiếp về cán bộ phụ trách của Phòng Công tác Sinh viên.
-  Yêu cầu Sinh viên đi bộ di chuyển theo đúng phần đường quy định.
- Yêu cầu Phụ huynh và Sinh viên không được đậu xe ở 2 bên phần đường di chuyển vào cổng trường.
- Hướng dẫn Sinh viên di chuyển vào bãi giữ xe ở tầng hầm Khu B.
- Phối hợp với Bảo vệ Nhà trường trong việc điều tiết giao thông trước cổng trường.
III./ QUYỀN LỢI:
- Được cộng điểm rèn luyện sinh viên khi tham gia trực đầy đủ;
- Được giữ phương tiện đi lại miễn phí khi tham gia vào các ngày đã đăng ký trực (Lịch trực sẽ được gửi cho bảo vệ bãi xe Nhà trường vào đầu tháng)
- Được Trường cấp giấy chứng nhận tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện sinh viên khi kết thúc khóa học.
- Nhà trường sẽ bồi dưỡng một khoảng kinh phí để các bạn trang trải chi phí cần thiết.

 

CÁC BẠN SINH VIÊN HUTECH CÓ NGUYỆN VỌNG THAM GIA ĐỘI ANTT XIN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ QUA LINK:
                                                       
Họp toàn thể các bạn đăng ký Đội ANTT HUTECH tham gia tập huấn, trao đổi
Vào lúc 13g30 THỨ 3 (04/10) TẠI PHÒNG B13.10

HOẶC LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:
*  Anh GIA HUY - Sđt: 0918.953.840

​N.G.H.
Văn Phòng Đoàn TN - Hội SV
14558587