Hội thi Hiến kế "Phần việc Làm theo lời Bác" năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
V/v tổ chức hội thi hiến kế “Phần việc Làm theo lời Bác”
gắn với phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2018 – 2019
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
- Nhằm chào mừng kỷ niệm 24 năm thành lập Trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM (26/04/1995 – 26/04/2019); thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Phát hiện các ý tưởng, mô hình, giải pháp thực hiện “Phần việc Làm theo lời Bác” gắn với thực tiễn đời sống sinh hoạt, học tập gắn với phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM, góp phần thực hiện phong trào hiệu quả và có chất lượng cao.
2. Yêu cầu:
 • Hình thức, nội dung cuộc thi thiết thực, hiệu quả, thu hút sinh viên.
 • Đảm bảo tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở Đoàn và thu hút được sự tham gia của đông đảo Đoàn viên, sinh viên, nguồn phát triển Sinh viên 5 tốt các cấp trong trường.
 
II. ĐỐI TƯỢNG: Thí sinh tham gia thi cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm)và không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi thí sinh.
 • Bảng A: Sinh viên đang học tập tại các hệ đào tạo thuộc chính quy tại trường.
 • Bảng B: Cán bộ/giảng viên trẻ là đoàn viên đang công tác, giảng dạy tại trường.
 
III. THỜI GIAN HỘI THI:
 1. Thời gian đăng kí và gửi ý tưởng dự thi: từ ngày 16/4/2019 đến ngày 05/4/2019
 2. Thời gian báo cáo: từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019.
 3. Công bố và tuyên dương: ngày 18/05/2018.
 

 
IV. NỘI DUNG HỘI THI:
- Các ý tưởng tham gia dự thi phải đưa được các biện pháp thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc thực hiện các nhóm tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM.
- Ý tưởng dự thi được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, không quá 15 trang. Nội dung ý tưởng cần đảm bảo các phần chính sau: Đặt vấn đề, thực trạng; mục đích, ý nghĩa; nội dung, giải pháp thực hiện; dự toán kinh phí (nếu có); kết luận; và các thứ mục khác có liên quan… Khuyến khích thí sinh thiết kế các mô hình, bảng vẽ, phần mềm tin học, phim - hình ảnh… để minh họa hoặc thuyết minh cho phần ý tưởng của mình.
- Sau khi tiếp nhận các ý tưởng dự thi, Ban tổ chức sẽ quyết định các ý tưởng vào vòng Báo cáo và trình bày trước Hội đồng Ban giám khảo.
- Đối với các ý tưởng được Ban giám khảo đánh giá “Đạt” tại vòng Báo cáo, Ban tổ chức sẽ tiếp tục bình xét dựa trên báo cáo thành tích của cá nhân/tập thể để tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2018 – 2019.
 
V. HÌNH THỨC THAM GIA VÀ THỰC HIỆN:
 • Các cá nhân/nhóm dự thi gửi hồ sơ đăng kí dự thi về Văn phòng Đoàn trường trước 11g30 ngày 04/5/2019, gồm:
 • Đơn đăng kí tham gia hội thi (theo mẫu)
 • Bản trình bày ý tưởng dự thi
 • Báo cáo thành tích cá nhân trong năm học 2018 – 2019 (theo mẫu, có xác nhận của Đoàn khoa/viện)
 • Sau khi tổng hợp hồ sơ, BTC tiến hành tổng hợp, xét chọn các ý tưởng được vào vòng Báo cáo. Thời gian báo cáo từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019.
 • Mọi chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Thúy Đoan – Chánh Văn phòng Đoàn trường (SĐT: 077 450 8960, E-mail: nt.doan@hutech.edu.vn)


14575592