ĐOÀN THANH NIÊN - ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VIII
PHIẾU KHAI LÝ LỊCH ĐẠI BIỂU Yêu cầu tất cả Đại biểu (chính thức, dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 hoàn thành PHIẾU KHAI LÝ LỊCH ĐẠI BIỂU nộp File mềm...
Ấn phẩm Thiết kế - Tuyên truyền cho Đại hội Băng rôn 1Băng rôn 2Cover FacebookCover Website PCCover Website Mobi
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM Nhiệm kỳ 2017 - KẾ HOẠCHTổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường Đại học Công nghệ TP.HCM lần thứ VIIInhiệm kỳ 2017 - 2019__________   Căn cứ Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BTC ngày 31/8/2016 của Ban Chấp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC