ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2014-2015
Thông báo Kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 19/05/2 Đảng ủy Nhà trường thông báo đến BCH Đoàn Thanh niên, các Chi bộ và các Cảm tình Đảng kết quả của lớp học trên và thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng...
Kết quả lớp Cảm tình đoàn đợt 2 Kết quả lớp Cảm tình đoàn đợt 2
Thông báo 35 -TB/ĐTN V/v Công bố kết quả phỏng vấn và tập huấn chiến sĩ tham gia “Mùa hè xanh HUTEC 1.      Kết quả phỏng vấn: - Sinh viên đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh HUTECH 2015 tham gia phỏng vấn ngày 8,9,10/6/2015 xem danh sách kết quả phỏng vấn tại website: http://hutech.vn/doantn/ (File đính...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC