ĐOÀN THANH NIÊN - BIỂU MẪU NĂM 2015-2016

TB Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên, Mitting, tuyên dương "Thanh niên tiên tiến/Tập thể làm theo lời Bác

THÔNG BÁO V/v Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên, Mitting kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể làm theo lời Bác” ______­_____________________...

TB Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Nghiên cứu Khoa học sinh viên và tặng học bổng “Thắp sáng ướ

THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Nghiên cứu Khoa học sinh viên và tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ HUTECH” ________________________   Nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn...

Kết quả lớp CẢM TÌNH ĐOÀN Đợt 1

Các bạn có kết quả ĐẠT trong lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 lần này chuẩn bị những hồ sơ như sau: 1. Sổ Đoàn điền đầy đủ thông tin 2. Giấy đảm bảo (theo mẫu đính kèm) 3. Biên bản họp xét tại chi đoàn (theo mẫu đính...

Mẫu đánh giá cán bộ Đoàn - Hội

Mẫu đánh giá cán bộ Đoàn - Hội

Biểu mẫu làm hồ sơ kết nạp Đoàn

Biểu mẫu kết nạp Đoàn

Banner Tư vấn trực tuyến