ĐOÀN THANH NIÊN - HƯỚNG DẪN NĂM 2015-2016
Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017_________________________  Căn cứ Kế hoạch số 210-KH/TĐTN-BTC ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh...
Hướng dẫn 01-HD/ĐTN Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Chủ điểm tháng 9-10 chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" Hướng dẫn 01-HD/ĐTN Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn Chủ điểm tháng 9-10 chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC