ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2015-2016
Thông Báo PHỎNG VẤN CHIẾN SĨ MÙA HÈ XANH 2016 PHỎNG VẤN MÙA HÈ XANH 2016 Các chiến sĩ liên hệ trực tiếp VP Đoàn để đăng ký lịch phòng vấn: 1/ Mặt trận Tỉnh KIÊN GIANG: Sáng hoặc Chiều Thứ 2 (06/06) tại Phòng B-03.09 2/ Mặt trận TP HỒ CHÍ MINH: Sáng hoặc Chiều...
TB - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội, năm học 2015 – 2016   Nhằm tăng cường trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp...
TB- Khen thưởng, tổng kết công tác Đoàn năm học 2015-2016 THÔNG BÁOV/v thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 ________________________  Nhằm kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân...
TB Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 3 THÔNG BÁO Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 3 Năm học 2015 - 2016                 Nhằm tạo...
Thông báo Chuyển sinh hoạt Đoàn và hủy hồ sơ Đoàn viên Năm học 2015-2016    THÔNG BÁO V/v chuyển sinh hoạt Đoàn và hủy hồ sơ Đoàn viên Năm học 2015-2016 __________  Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều...
TB V/v KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ ĐOÀN NĂM HỌC 2015 -2016 THÔNG BÁO  V/v KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ ĐOÀN NĂM HỌC 2015 -2016   Nhằm nắm bắt tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí...
TB-Bình chọn gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể làm theo lời Bác" THÔNG BÁO V/v bình chọn gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập thể làm theo lời Bác” năm học 2015 - 2016 ------------Thiết thực kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
TB- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội, năm học 2015 – 2016 THÔNG BÁO Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội, năm học 2015 – 2016Nhằm tăng cường trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp khoa, Ban...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC