ĐOÀN THANH NIÊN - BIỂU MẪU NĂM 2016-2017
Đăng ký Thời gian tư vấn, hỗ trợ Cán bộ nòng cốt, tuyển chọn BCS lớp Khóa 2017 Các đồng chí là Ban Chấp hành Đoàn - Hội các khoa/viện có nhiệm vụ Đăng ký Thời gian tư vấn, hỗ trợ Cán bộ nòng cốt, tuyển chọn BCS lớp Khóa 2017 trong thời gian thí sinh làm thủ tục nhập họcMọi chi...
Bảng Báo cáo đánh giá của Cán bộ Đoàn - Hội (HKI Năm học 2016 - 2017) Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt (thường trực Đoàn - Hội các khoa/viện trở lên)  thực hiện Bảng Báo cáo đánh giá (theo mẫu đính kèm) nộp về Văn phòng Đoàn trường hạn chót vào lúc 17g00 Thứ 5 (02/03/2017)* Lưu ý:...
Thủ tục Kết nạp Đoàn viên Sau khi hoàn thành xong Lớp Cảm tình Đoàn, sinh viên phải hoàn thành hồ sơ gồm: 1. Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn (Sau khi có kết quả, Đoàn trường sẽ chủ động gửi về Đoàn khoa) 2. Giấy đảm bảo (giới...
Biểu mẫu - Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017 BÁO CÁO Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017----------- - Tổng hợp các chi đoàn từ khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ đến khóa 2015 ( khóa 2016 tổng hợp vào cuối tháng 10) - Hạn Chót gửi về...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC