ĐOÀN THANH NIÊN - BIỂU MẪU NĂM 2016-2017

Bảng Báo cáo đánh giá của Cán bộ Đoàn - Hội (HKI Năm học 2016 - 2017)

Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt (thường trực Đoàn - Hội các khoa/viện trở lên)  thực hiện Bảng Báo cáo đánh giá (theo mẫu đính kèm) nộp về Văn phòng Đoàn trường hạn chót vào lúc 17g00 Thứ 5 (02/03/2017) * Lưu ý:...

Thủ tục Kết nạp Đoàn viên

Sau khi hoàn thành xong Lớp Cảm tình Đoàn, sinh viên phải hoàn thành hồ sơ gồm: 1. Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn (Sau khi có kết quả, Đoàn trường sẽ chủ động gửi về Đoàn khoa) 2. Giấy đảm bảo (giới...

Biểu mẫu - Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017

BÁO CÁO Tổng hợp danh sách chi đoàn, số lượng đoàn viên năm học 2016 - 2017 ----------- - Tổng hợp các chi đoàn từ khóa 2013 ĐH và 2014 CĐ đến khóa 2015 ( khóa 2016 tổng hợp vào cuối tháng 10) - Hạn Chót gửi về...

Banner Tư vấn trực tuyến