ĐOÀN THANH NIÊN - HƯỚNG DẪN NĂM 2016-2017
Hướng dẫn Sinh hoạt Chi Đoàn Chủ điểm Tháng 03,04/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 - 4 năm 2017 Chủ đề: “Sức sống chi đoàn” -------------  Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2017 với chủ...
Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10/2016 Chủ đề: Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình -------------Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2016 với...
KHẢO SÁT THÔNG TIN BAN CÁN SỰ LỚP 2016 Được sự chỉ đạo của Đảng Ủy - BGH Nhà trường và nhằm đảm bảo các công tác lớp học, Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên chỉ định Ban Cán sự lớp lâm thời Yêu cầu các bạn sinh viên tham gia khỏa...
Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 _________________________  Căn cứ Kế hoạch số 210-KH/TĐTN-BTC ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC