HỘI SINH VIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2014-2015
Kết quả lớp Cảm tình Đoàn (Đợt ngày 10/4/2015) 1. Quy trình phát triển Đoàn viên mới: 1.1. Bước 1: Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn để lựa chọn những đội viên Đội TNTP...
Kết quả lớp Nhận thức về Đoàn (Đợt ngày 10/4/2015) 1. Quy trình phát triển Đoàn viên mới: 1.1. Bước 1: Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn để lựa chọn những đội viên Đội TNTP...
Thông báo kết quả bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2014 Thông báo kết quả bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm 2014
Kết quả Ngày Hội Sinh viên HUTECH khỏe Kết quả Ngày Hội Sinh viên HUTECH khỏe
Kết quả kiểm tra Anh văn tương đương B Sinh viên 5 tốt Kết quả kiểm tra Anh văn tương đương B Sinh viên 5 tốt 
Danh sách dự thi và số báo danh thí sinh tham gia kỳ thi kiểm tra tình độ Anh văn B,C Ngày thi: 26/10/2014 Kiểm tra tiếng Anh trình độ B,C bằng 2 kỹ năng: * Đọc - Viết : 90 phút (Bắt đầu làm bài lúc 7h00)* Nghe: 30 phút (Bắt đầu làm bài lúc 8h55) Địa điểm thi: * Kiểm tra trình độ tiếng Anh B...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC