Danh sách dự thi và số báo danh thí sinh tham gia kỳ thi kiểm tra tình độ Anh văn B,C

Ngày thi: 26/10/2014

Kiểm tra tiếng Anh trình độ B,C bằng 2 kỹ năng:

* Đọc - Viết : 90 phút (Bắt đầu làm bài lúc 7h00)
* Nghe: 30 phút (Bắt đầu làm bài lúc 8h55)

Địa điểm thi:

* Kiểm tra trình độ tiếng Anh B tại phòng A08-20.
* Kiểm tra trình độ tiếng Anh C tại phòng A08-14.

Lưu ý:

* Thí sinh có mặt tại phòng kiểm tra lúc 6h30'.
* Đi trễ sau 15 phút không được tham gia thi (kể cả 02 kỹ năng)

*Thí sinh khi đi thi phải mang theo các loại giấy tờ như sau: Thẻ sinh viên (Được cấp mới) hoặc là Chứng minh nhân dân hoặc là Giấy phép lái xe. Thí sinh không đem theo các loại giấy tờ trên sẽ không được vào phòng thi.
* Xem phòng thi, số báo danh trên danh sách thi tại website của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

0