HỘI SINH VIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2015-2016
D/S Đăng ký và Lịch phỏng vấn Tiếp Sức Mùa Thi 2016 Tất cả các bạn đã đăng ký có tên trong danh sách đính kèm tham dự buổi phỏng vấn tuyển chọn Tình nguyện viên Chiến dịch Tiếp Sức Mùa Thi 2016 vào lúc 17h00 Thứ 6 (26/4) tại phòng B03.09.
Danh sách chia tổ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận TP.HCM Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách điều động các chiến sĩ tham gia tại các địa bàn toàn Thành phố. Gần 400 chiến sĩ đã được chia thành 10 tổ. Tổ Trưởng, Tổ Phó phụ trách trực tiếp các...
Danh sách chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận TP HỒ CHÍ MINH Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện hè Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách chiến sĩ sẽ đóng quân tại mặt trận TP Hồ Chí Minh (từ 10/7 đến 14/8).             ...
Danh sách chiến sĩ Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 - Mặt trận tỉnh KIÊN GIANG              Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện hè Mùa Hè Xanh HUTECH 2016 xin trình danh sách 100 chiến sĩ sẽ đóng quân tại mặt trận tỉnh Kiên Giang (từ 12/7 đến 12/8). ...
TB- Tham gia lớp Kỹ Năng ngắn hạn THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia lớp kỹ năng chuyên đề ngắn hạn dành cho sinh viên   Nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên Nhà trường, giúp sinh viên có đủ kỷ năng cần thiết trước yêu cầu ngày...
Danh sách các Đợt Test thể lực trong Ngày hội "Sinh viên HUTECH Khỏe" Ngày Hội "SINH VIÊN HUTECH KHỎE" - Tiêu chí Thể Lực Tốt - Thời gian bắt đầu 6g30 đến 11g30 - Tại Sảnh trường HUTECH ----------------------------------------------- THỜI GIAN TEST THỂ LỰC - ĐỢT 1 (6g30 đến 8g30):...
Ngày hội "Sinh viên HUTECH khỏe" năm 2015-2016 THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI “SINH VIÊN HUTECH KHỎE” NĂM HỌC 2015 - 2016 _____   I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:         1. Mục đích: Nhằm thực hiện kế hoạch của Hội sinh viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC