HỘI SINH VIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2017-2018
Thông báo v/v Tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2017 - 2018 Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của...
Sơ đồ chỗ ngồi - "SINH VIÊN 5 TỐT" Trong Lễ Tuyên dương 06.01.2018 Chương trình “Lễ kết nạp Đảng viên, Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Tuyên dương phong trào Sinh viên 5 tốt, Lớp học tiên tiến sinh viên có thành tích cao trong NCKH”Vào lúc 07h30...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC