SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Quản Trị Kinh Doanh - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2  Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Quản Trị Kinh Doanh - Năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong...
Thời khóa biểu học kỳ 1 (Đợt 2) - Lớp Ngôn ngữ Anh - Năm học 2020 - 2021 Kính chào Quý Anh/Chị Sinh viên Khóa 2020_Đợt 2. Thời khóa biểu học kỳ 1 - Lớp Ngôn ngữ Anh - Năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/10/2020. Các Anh/Chị vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm....
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH_15.05.2020 TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020 Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website: - Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN_15.05.2020 TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020 Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website: - Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH_15.05.2020 TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020 Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website: - Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu  
CẬP NHẬT TKB - HỌC KỲ 1 - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_15.05.2020 TT.ĐTTX HUTECH_Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học: 2019 - 2020 Học viên có thể theo dõi lịch thời khóa biểu tại website: - Trung tâm đào tạo từ xa: https://www.hutech.edu.vn/e-hutech/sinh-vien-thoi-khoa-bieu
TKB HK1 - KHÓA 19 - CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
TKB HK1 - KHÓA 19 - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
TKB HK1 - KHÓA 19 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
TKB HK1 - KHÓA 19 - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×