Thông báo v/v tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành
Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên của Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành hoàn thành chương trình học kịp tiến độ, Lãnh đạo Viện hợp tác & Phát triển đào tạo HUTECH thống nhất tổ chức và mở đăng ký cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu học lại trả nợ môn (Đính kèm thông báo bên dưới).
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 29/04/2022.
  • Cách thức đăng ký: Sinh viên tải phiếu đăng ký học lại tại Website Viện đào tạo nghề nghiệp, điền đầy đủ thông tin và nộp đơn đăng ký về Văn phòng Viện hợp tác & Phát triển đào tạo A-01.02.
  • Thời hạn đóng học phí học lại: Sinh viên đóng tại phòng tài chính từ ngày 08/05/2022 đến ngày 15/05/2022.Thời gian xem TKB các lớp học lại: 20/05/2022.
Lưu ý:
Đối với những môn không đủ số lượng để mở lớp học lại, sinh viên có thể nộp đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu. Học phí môn học sẽ được phê duyệt theo tính chất của môn học.
Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo (A-01.02) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: 028.2222.5895 hoặc 028.7106.6878.
Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.
14600889