Thông báo v/v tra cứu thời khoá biểu khoá 2022 đợt 1 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo HUTECH
Nhằm phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy của khoá 2022 đợt 1 với 9 ngành. Hiện nay, Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo đã cập nhập thời khoá biểu của các lớp và gửi cho Học viên. Bên cạnh đó, Viện cũng đã gửi email lịch học kèm đường link google meet cho quý Anh/Chị. Quý Anh/Chị Học Viên check mail để kiểm tra các thông tin.
Mọi thắc mắc Quý Anh/Chị Học viên có thể liên hệ về Cô Thanh Thảo với SĐT: 0377 150 293 hoặc Thầy An với SĐT: 0909 235 100.
14601766